คลิกดู ขอแสดงความยินดีกับสินค้าที่ได้รับรางวัล 2022 Superior Taste Award.

ขั้นตอนลงทะเบียน & วันทดสอบ

รอบทดสอบ : ครั้งที่ 1 Autumn และ ครั้งที่ 2 Spring

การสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รางวัลคือ เดือนมิถุนายน

ขั้นตอน

ตารางการทดสอบ 2023

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

เครื่องดื่ม

อาหาร

เครื่องดื่ม

อาหาร

1

เครื่องดื่ม

อาหาร

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

ก่อน 28 ตุลาคม 2022

ก่อน 25 พฤศจิกายน 2022

ก่อน 3 มีนาคม 2023

ก่อน 7 เมษายน 2023

2

ส่งสินค้าตัวอย่าง

คำแนะนำการส่งตัวอย่าง

เครื่องดื่ม

อาหาร

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

ก่อน 4 พฤศจิกายน 2022

ก่อน 2 ธันวาคม 2022

ก่อน 10 มีนาคม 2023

ก่อน 14 เมษายน 2023

3

รับผล & ใบรับรอง

ข้อตกลงใบอนุญาต

เครื่องดื่ม

อาหาร

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

มกราคม 2023

มิถุนายน 2023

4

ประชาสัมพันธ์รางวัลประจำปี

เครื่องดื่ม

อาหาร

มิถุนายน 2023

เกณฑ์การประเมิน

เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ระบบจะขอให้คุณคลิกเห็นด้วยกับวิธีการประเมินผลของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่เราเห็นว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขของการทดสอบตลอดจนการรับและใช้รางวัล Superior Taste Award

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน ฉบับเต็ม

คำแนะนำการส่งตัวอย่าง

เมื่อการลงทะเบียนได้รับการยืนยันและท่านได้รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) แล้ว โปรดดาเนินการชาระเงินและนาส่งสินค้าตัวอย่างมาที่ International Taste Institute, Belgium ตามรายละเอียดด้านล่าง

กำหนดเวลา

กรุณาคำนึงถึงระยะทาง ขั้นตอนของการตรวจเช็คสินค้าผ่านแดน รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากร (ใช้เวลาถึง 15 วันที่ศุลกากรขาเข้าเบลเยียม) ในทุกๆ ปีเราจำเป็นต้องยกเลิกการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาถึงล่าช้า

ปริมาณของสินค้าตัวอย่าง

โปรดจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับเสิร์ฟให้เพียงพอ 24 คน

สำหรับเครื่องดื่ม โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • น้ำดื่ม เบียร์ เครื่องดื่มอื่นๆ: 12 ขวดเล็ก (25-33 cl) หรือ 6 ขวดใหญ่ (0.5-1L)
 • ชาและกาแฟ: สำหรับเสิร์ฟให้เพียงพอ 24 คน
 • สุรา: 3 ขวด (0.75-1Litre)
เพื่อระบุบนตัวอย่างทุกชิ้น

โปรดระบุหมายเลข Reference (เช่น 9022639) ให้ชัดเจนบนสินค้าตัวอย่างทุกชิ้น ระวังอย่าเขียนด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปสินค้าไว้ สามารถดูหมายเลข Reference ได้บนใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid)

ค่าขนส่ง ภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้กับ Taste Institute ทางเราขออนุญาตส่งใบแจ้งหนี้ไปยังท่านและขอความกรุณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ที่อยู่ในการจัดส่ง

International Taste Institute

Rue colonel Bourg, 105 A

B-1140 Brussels

Belgium

+32/2/372.34.22

Document - เอกสารที่ต้องใช้

โปรดกรอกแบบฟอร์ม pro-forma invoice เป็นภาษาอังกฤษและแนบมากับพัสดุ ดูตัวอย่างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • ออกใบแจ้งหนี้ไปยัง International Taste Institute (ที่อยู่ด้านบน)
 • คำอธิบาย: ระบุคำอธิบายของผลิตภัณฑ์
 • ราคา: ไม่มีมูลค่าทางการค้า
 • ในช่อง Total price: ระบุราคารวมซึ่งไม่ควรเกิน 20 ยูโร (เนื่องจากสินค้าตัวอย่างไม่ควรมีมูลค่าทางการค้า แต่จาเป็นต้องลงราคาเพื่อสะดวกต่อการดาเนินพิธีการศุลกากร)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม:
  • ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากการวิเคราะห์
  • ไม่มีมูลค่าทางการค้า
  • DDP
โปรดระบุบนพัสดุและ / หรือแบบฟอร์มการขนส่ง

โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ:

 • ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากการวิเคราะห์
 • "DDP” (delivered duty paid)
 • "Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen” if relevant for fresh & frozen products.
สำคัญ: สำหรับการจัดส่งจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

กรณีจัดส่งตัวอย่างจากประเทศนอกสหภาพยุโรป:

ข้อตกลงใบอนุญาต

เมื่อคุณได้รับรางวัล Superior Taste Award คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้สื่อการตลาดรางวัล Superior Taste Award และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการขายและการตลาดเป็นเวลา 3 ปี ก่อนการนำไปใช้ กรุณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน Superior Taste Award

ดาวน์โหลดข้อตกลงใบอนุญาต

พร้อมแล้วที่จะวัดผลกับมืออาชีพ?

เรามีทีมงานที่สื่อสารภาษาเดียวกับคุณพร้อมให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลหรือติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

เมื่อคลิกที่ลิงค์ใดๆ ในหน้านี้คุณยินยอมให้เราตั้งค่าคุกกี้ ดูเพิ่ม