ประกาศผลรางวัลแห่งความอร่อย 2024 Superior Taste Award คลิกดู ขอแสดงความยินดีกับสินค้าที่ได้รับรางวัล

ขั้นตอนลงทะเบียน & วันทดสอบ

รอบทดสอบ : ครั้งที่ 1 Autumn และ ครั้งที่ 2 Spring

การสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รางวัลคือ เดือนมิถุนายน

ขั้นตอน

ตารางการทดสอบ 2025

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

เครื่องดื่ม

อาหาร

เครื่องดื่ม

อาหาร

1

เครื่องดื่ม

อาหาร

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

ก่อน 18 ตุลาคม 2024

ก่อน 15 พฤศจิกายน 2024

ก่อน 7 มีนาคม 2025

ก่อน 11 เมษายน 2025

2

ส่งสินค้าตัวอย่าง

คำแนะนำการส่งตัวอย่าง

เครื่องดื่ม

อาหาร

หลังจากการลงทะเบียน เราจะติดต่อคุณพร้อมรายละเอียดที่อยู่จัดส่งและกําหนดเวลา

3

รับผล & ใบรับรอง

ข้อตกลงใบอนุญาต

เครื่องดื่ม

อาหาร

ครั้งที่ 1 (Autumn)

ครั้งที่ 2 (Spring)

มกราคม 2025

มิถุนายน 2025

4

ประชาสัมพันธ์รางวัลประจำปี

เครื่องดื่ม

อาหาร

มิถุนายน 2025

เกณฑ์การประเมิน

เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ระบบจะขอให้คุณคลิกเห็นด้วยกับวิธีการประเมินผลของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขข้อตกลง ที่เราเห็นว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขของการทดสอบตลอดจนการรับและใช้รางวัล Superior Taste Award

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน ฉบับเต็ม

คำแนะนำการส่งตัวอย่าง

ก่อนนำสินค้าตัวอย่าง โปรดตรวจสอบประเภทของสินค้ากับทีมงานเพื่อรับรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตัวอย่าง หากไม่ได้รับการติดต่อจากทีมงาน โปรดส่งอีเมลมาที่ info@taste-institute.com (โปรดจัดส่งสินค้าตัวอย่างมาตามกำหนดการของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการทดสอบสินค้าที่นำส่งล่าช้า)

กำหนดเวลา

โปรดคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามทวีปและขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากร

ปริมาณของสินค้าตัวอย่าง

โปรดจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับเสิร์ฟให้เพียงพอ 24 คน

สำหรับเครื่องดื่ม โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • น้ำดื่ม เบียร์ เครื่องดื่มอื่นๆ: 12 ขวดเล็ก (25-33 cl) หรือ 6 ขวดใหญ่ (0.5-1L)
 • ชาและกาแฟ: สำหรับเสิร์ฟให้เพียงพอ 24 คน
 • สุรา: 3 ขวด (0.75-1Litre)
เพื่อระบุบนตัวอย่างทุกชิ้น

โปรดระบุหมายเลข Reference (เช่น 9022639) ให้ชัดเจนบนสินค้าตัวอย่างทุกชิ้น ระวังอย่าเขียนด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปสินค้าไว้ สามารถดูหมายเลข Reference ได้บนใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid)

ค่าขนส่ง ภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้กับ Taste Institute ทางเราขออนุญาตส่งใบแจ้งหนี้ไปยังท่านและขอความกรุณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ที่อยู่ในการจัดส่ง

โปรดตรวจสอบประเภทสินค้ากับทีมงานเพื่อรับรายละเอียดการส่งสินค้าตัวอย่าง

Document - เอกสารที่ต้องใช้

โปรดกรอกแบบฟอร์ม pro-forma invoice เป็นภาษาอังกฤษและแนบมากับพัสดุ ดูตัวอย่างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • ออกใบแจ้งหนี้ไปยัง International Taste Institute (ที่อยู่ด้านบน)
 • คำอธิบาย: ระบุคำอธิบายของผลิตภัณฑ์
 • ราคา: ไม่มีมูลค่าทางการค้า
 • ในช่อง Total price: ระบุราคารวมซึ่งไม่ควรเกิน 20 ยูโร (เนื่องจากสินค้าตัวอย่างไม่ควรมีมูลค่าทางการค้า แต่จาเป็นต้องลงราคาเพื่อสะดวกต่อการดาเนินพิธีการศุลกากร)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม:
  • ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากการวิเคราะห์
  • ไม่มีมูลค่าทางการค้า
  • DDP
โปรดระบุบนพัสดุและ / หรือแบบฟอร์มการขนส่ง

โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ:

 • ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์หลังจากการวิเคราะห์
 • "DDP” (delivered duty paid)
 • "Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen” if relevant for fresh & frozen products.
หมายเหตุ: สำหรับการจัดส่งสินค้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (Non-EU)

โปรดทราบว่าการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสัตว์ไปยังสหภาพยุโรปถือว่าผิดกฎหมาย

ข้อตกลงใบอนุญาต

เมื่อคุณได้รับรางวัล Superior Taste Award คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้สื่อการตลาดรางวัล Superior Taste Award และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการขายและการตลาดเป็นเวลา 3 ปี ก่อนการนำไปใช้ กรุณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน Superior Taste Award

ดาวน์โหลดข้อตกลงใบอนุญาต

พร้อมแล้วที่จะวัดผลกับมืออาชีพ?

เรามีทีมงานที่สื่อสารภาษาเดียวกับคุณพร้อมให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลหรือติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

เมื่อคลิกที่ลิงค์ใดๆ ในหน้านี้คุณยินยอมให้เราตั้งค่าคุกกี้ ดูเพิ่ม